belső planéták - a születési képlet megjelenítése a térben

 

Az életre kelt horoszkóp

 

A módszer egyik nagy előnye, hogy szembenézhetünk, megérthetjük és elfogadhatjuk a bennünk élő és működő szerepszemélyiségeket, vagy ha jobban tetszik lélekrészeket. Ezek megismerésével felismerhetjük, hogy melyik életterületünkön, milyen módon akadályozzuk önmagunkat a kiteljesedésben. Katartikus élmény, amikor rájövünk és megértjük, hogy például egy-egy – a külvilágban megjelenő - korlátozó, számításainkat folytonosan áthúzó személy, nem más, mint önkorlátozásunk kivetülése.

Betegségek esetén az ahhoz tartozó testrészek és szervek asztrológiai megfelelőit vesszük figyelembe és jelenítjük meg a térbeli horoszkópban, így megismerjük a kiváltó okot és a gyógyulás menetét.

Csecsemő, vagy gyermekkorban elszenvedett traumák okozta lehasítás („lélekvesztés”) is állhat a problémáink hátterében, akár ennek feltárására is van lehetőség, mi több, a fogantatástól a születésig tartó időszak feltérképezése is lehetséges ezzel a módszerrel…

 

Problémák, élethelyzetek, melyeket megvizsgálhatunk a módszer segítségével, és megoldást lelhetünk:

 

1. önbizalom, mélyebb önismeret, a személyiség okozta megbetegedések

2. pénzügyi, anyagi terület, testhez való viszony (fogyás, hízás)

3. környezettel, távolabbi rokonokkal, testvérekkel való viszony

4. múlttal, apával kapcsolatos problémák, „öröklött” betegségek

5. gyermekáldás, szerelmek, kreatív energiák, vállalkozás

6. munka, munkatársakkal való viszony, életmóddal szerzett betegségek

7. párkapcsolat, nyilvános szereplés, társulások, feloldhatatlannak tűnő konfliktusok

8. szexualitás, elengedési problémák, halálfélelem

9. hitbéli válságok, önbecsülés

10. célok, jövőkép, hivatás, anyával való viszony

11. baráti kapcsolatok, helyünk a csoportban

12. megnyilvánulatlan/kiéletlen pozitív energiák, megmagyarázhatatlan, alaptalan félelmek, depresszió

13. fogantatástól a születésig tartó időszak feltérképezése

14. gyermekkori sérülések, traumák feloldása

 

Ezzel a módszerrel ráláthatunk arra, hogy miért vagyunk képtelenek tovább lépni egy-egy negatív élethelyzetből, miért nem tudunk megoldani helyzeteket, miért állunk saját boldogulásunk útjában.

Megtudhatjuk hogyan viszonyulunk a bennünk élő, velünk született tulajdonságainkhoz, mondhatnánk: szerepszemélyiségeinkhez.

Megismerhetjük, hogy mely én-részeket utasítjuk el (általában a külvilágban megélt negatív visszajelzések miatt, vagy azért, mert az egyik, vagy a másik szülőnk „nem szeretem” tulajdonsága ez, amit továbbadott nekünk)) és melyek azok, amiket újra aktiválva, megváltoztathatjuk az életünket, visszaszerezhetjük belső erőnket.

A módszer a mély önismeret mellett lehetőséget teremt az ellentétek felszínre hozására és kiegyenlítésére, az együttműködések elmélyítésére. Ezek a tapasztalatok segítenek a teljesebb, sikeresebb és szeretettel telibb élet megalapozásában, megvalósításában.

Nemcsak képletállítóként, de segítőként is fontos információkhoz juthatunk, amik eddig esetleg a tudattalanunkban rejtőztek, és amiket ezek után az életünkben alkalmazni is tudunk.

Egy-egy téma több problémát is felszínre hozhat, illetve egy eleve komplex helyzet esetén akár több órát is tölthetünk a képlet felállításával.

 

A módszerről

 

Hermes Trismegistos sokat idézett mondása így szól:

"amint fent, úgy lent, amint kint úgy bent.”

Tehát kint és bent, lent és fent ugyanaz történik, és egyik sem történik előbb, vagy később, minden egyidejűleg van jelen. És nem csak egyidejűleg, hanem mindenhol.

Ezért lehetséges, hogy különleges alkalmakkor, amikor engedjük, hogy intuitív, befogadó oldalunk lépjen előtérbe, nem csak saját életünkbe láthatunk bele mélyebben, hanem akár – segítség nyújtás céljából - mások szövevényes kapcsolataiba is.

Ezt a jelenséget nevezte Carl Gustav Jung kollektív tudattalannak, Karl Pribram holografikus, David Bohm holokinézis elméletnek, Rupert Sheldrake morfogenetikus mezőnek, de ide tartozik László Ervin összekapcsolódás elmélete és az általa leírt pszi- vagy Akasha-mező is.

Ezen elv alapján működik a Belső planéták – az életre kelt horoszkóp módszer is. A segítséget kérő (vagy nevezhetjük akár állítónak is) születési (radix) képletétben látható mintázatot segítők jóvoltából jelenítjük meg a térben (a bolygókat megszemélyesítő segítőket személyesen választja ki az állító, vagy „szerencsére” bízva kihúzza őket).

A módszer néhány elemét tekintve hasonlít a Bert Hellinger nevével fémjelzett család és rendszerállításra, de nem azonos vele és sok helyütt olyan elemeket is tartalmaz, melyeket az előbb említett rendszer nélkülöz.

 

Az állítás három formában lehetséges:

1. az állító nem vesz részt az állításban, kizárólag kívülről nézi azt, őt magát is más személyesíti meg.

2. az állító részt vesz az állításban, egy általa kiválasztott bolygó helyére áll be.

3. az összes bolygót más személyesít meg, az állító a horoszkóp közepére áll be.

Egy-egy hozott problémát többféle módszerrel is megvizsgálhatunk és felállíthatunk a térben.

Az állítónak mindig lehetőséget kell adni arra, hogy a hozott témát a segítővel négyszemközt átbeszélhesse. Az állításon felbukkant tartalmakat később részletesen meg kell beszélni, a feldolgozásra időt és teret kell biztosítani.

 

Egy Belső planéták-állításon, ahol – többek között – a személyes radix képlettel dolgozunk, megtapasztaljuk belső mechanizmusaink működését, így egy azonnali és mély megértést élhetünk meg. Felismerjük a mozgatórugókat, azt hogy mi miért történik úgy, ahogyan történik – sokszor annak ellenére is, hogy mi magunk tudatosan mást szeretnénk –, hogy miért jön velünk szembe sokadszorra ugyanaz a történet, miért lépünk bele megint a jól ismert gödörbe.

További információ és jelentkezés: Kovács Attila pszichospirituális@gmail.com

Bemutatkozás:  www.pszichospiritualis.hu/bemutatkozas/