integrál szemléletű asztrológia


 

Tanulj integrál szemléletű asztrológiát!

 

Gyakorlatorientált képzés, kis csoport!

 

Ha eddig nem foglalkoztál semmilyen önismereti módszerrel, de szeretnéd magad és embertársaidat jobban megismerni és megérteni, esetleg szívesen segítenél nekik, vagy szeretnél kapcsolataidon változtatni, tudatosabban élni!

 

Ha megismerkedtél már az asztrológiával, de úgy érzed, hogy számodra túl merev, determinált és jóslásokba bocsátkozó a tradicionális tanítás!

 

Ha terapeuta vagy és szükséged van egy könnyen használható és időt spóroló, önismereti, analitikus, problémafeltáró és egyben utat mutató módszerre!

 

Új első évfolyam 2016 szeptemberében indul.

Augusztus végén ingyenes bemutatkozó előadás.

 

"Az asztrológián alapuló tanácsadó beszélgetés valószínűleg a jövő pszichoterápiájának részét képezi majd." - írta Fritz Riemann (1902-1979) német pszichoanalitikus 1976-ban megjelent könyvében.

Bár hazánkban néhány üdítő kivételtől eltekintve ez kevésbé valósult meg, a nemzetközi gyakorlatban mind sűrűbben előfordul.

“Ha a valami időben érkezik, az oktatás, ha túl későn, akkor terápia.”
Roberto Assagioli

Az integrál szemléletű asztrológia egy komplex rendszer, amelynek vázát az asztrológia adja, kiegészülve olyan technikákkal, elméleti és gyakorlati rendszerekkel, mint pl. Carl Gustav Jung és Stanislav Grof pszichológiája, a Belső tér módszer, sámánizmus, illetve egyéb terápiás lehetőségek.

Az integrál szemléletű asztrológia az ember fejlődését tekinti elsődlegesnek, tehát minden törekvése arra irányul, hogy egy magasabb tudatossági szintre emelje az egyént, ahol már nem elszenvedője, hanem – emberi lehetőségeinkhez mérten - értő irányítója lehet az életének.

Ehhez segítségül hívja – az asztrológián kívül – az ősi sámáni technikákat, a keleti önfejlesztő módszereket, és a különböző pszichológiai modelleket, melyek együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy az ember minél jobban felfedezze önmagát, működését, duális mivoltát, el és befogadja az eddig kitaszított én-részeket, s saját mikroverzumán keresztül egy tágabb valóságot élhessen meg, ahol megérthet okot és okozatot, felelősséget vállalva magáért és életéért.

A tanfolyam időtartama összesen 240 óra, mely egyrészt elméletből, másrészt gyakorlatból, harmadrészt önismereti sajátélményből adódik össze.

A tanfolyam végén lehetőség van záródolgozat leadására, és vizsgázásra. Ennek előfeltétele, a 3 havonta benyújtott házi dolgozat és a minimum 40 óra önismereti sajátélmény a tanfolyam befejezéséig, aminek jelentős részét a tanfolyam keretein belül lehet megszerezni . A vizsga és az önismereti sajátélmény nem kötelező, de csak annak függvényében kap a résztvevő tanusítványt-oklevelet.

 

Témák

Őselemek

A jegyek felosztása

A horoszkóp elemei

·         a zodiákus jelek jelentéstartalma

·         a planéták jelentéstartalma

·         a házak jelentéstartalma

·         a házak levezetett jelentősége

·         a sugárzások vagy "aspektusok" jelentése

 

A radix képlet alapelemzése

Asztrológiai prognosztika


Bolygórevolúciók (solar, lunar)


Tranzitok

A születési idő pontosítása

A horoszkóp kifejtés

Analízis és szintézis

Synastria (két ember egymással való kapcsolata, harmonikus és diszharmonikus vonatkozásai a radix képletek egybevetésével)

 

 •  párkapcsolat
 •  szülő-gyermek
 •  főnök-beosztott, stb.

       

Carl Gustav Jung fogalmai az asztrológiában

 

1.      persona

2.      tudatos én

3.      árnyék

4.      tudatközeli rétegek és személyes tudattalan

5.      kollektív tudattalan

6.      animus és anima

7.      Self (Ősmag, Isteni én)

 

Stanislav Grof perinatális mátrixa és a transzperszonális területek az asztrológiában

 

1.      módosult tudatállapotok

2.      a négy perinatális alap mátrix, fogantatástól a születésig,

3.      kozmikus tudattalan

 

Sámánizmus és sámáni technikák

 

1.      tánc

2.      az érintés szerepe

3.      növények, gyógynövények

4.      színek

5.      hangok és gyógyulás

Családdinamika és asztrológia

Egészségügyi asztrológia

 •  zodiákus jelek egészségügyi vonatkozásai
 •  a planéták egészségügyi vonatkozásai
 •  az ún. "betegségházak" jelentése
 •  a leggyakrabban előforduló betegségek vizsgálata példaképleteken keresztül
 •  lehetséges terápiás módszerek tárgyalása, megtapasztalása
 • hallgatni, meghallgatni
 • megerősítések, feloldó mondatok, negatív történetek átírása,
 •  a belső gyermek újra felfedezése, szükségleteinek kielégítése, felelősségvállalás
 • imaginációs gyakorlatok

 

Belső tér módszer – az életre kelt horoszkóp

 

 • a személyes születési képlet megjelenítése a térben 

a módszerről itt olvashat: www.pszichospiritualis.hu/tanacsadas-terapia/belso-planetak-a-szuletesi-keplet-megjelenitese-a-terben/

 

Felkészítés az asztrológiai tanácsadásra


Minden órán közös horoszkópelemzés, az addig elsajátított elméleti tudás gyakorlása.

 

A tanfolyam időtartama 2 év (240 óra) havi két alkalom hétvégén 2X6 óra

A tanfolyam helye:  Kovács gyógy-és tanműhely Bp. XIV. Telepes utca 108.

A tanfolyam teljes díja: 320.000.-, amit kéthavonta lehet kiegyenlíteni (kéthavonta 32.000.-) Ettől eltérő díjfizetés egyéni elbírálás után lehetséges.

 

Érdeklődni és jelentkezni Kovács Attilánál a pszichospiritualis@gmail.com email címen lehet.

 

Bemutatkozás: www.pszichospiritualis.hu/bemutatkozas/